Обединяване на много .txt файлове в един

Combine many txt files 1

Постоянна връзка.