10+ книги за счетоводители, за да са актуални на пазара на труда в 21 век

Защо съм написал статия за книги за счетоводители в сайт за Ексел? Според един калкулатор, който не знам как работи, съществува над 90% вероятност професията на счетоводителя в сегашния ѝ вид да бъде автоматизирана в следващите години. С всичките модерни ERP системи, изкуствен интелект, OCR технологии, машинно обучение и т.н. все по-голяма част от това, което правят счетоводителите ежедневно ще се прави от машини. Но това съвсем не означава, че счетоводителите ще изчезнат. Винаги ще има нужда от специалисти, които да изчислят печалбата и колко рентабилен е бизнесът.

В този смисъл аз не виждам опасност от изчезване на счетоводителите, а нови и вълнуващи възможности

Най-после ще отдъхнем от досадното равняване на банката, подмятане на фактури, събиране на данни от няколко системи, подреждането и чистенето им, съставяне на отчети и бюджети. Съответно все по-голяма част от времето си ще изразходваме в по-смислени и продуктивни неща. Една част от колегите ще се посветят на това да консултират бизнесите, за които работят за данъчните, регулаторни и репортинг задължения. Други ще съсредоточат усилията си, за да мислят как да бъде организирана счетоводната отчетност и вътрешния контрол, за да се подсигури точна и навременна информация. А трети, и те няма да са малко, ще се насочат към анализа на данни. Това е съвсем естествено – все пак счетоводителите са хора, които са свикнали и обичат да работят с числа.

Но новите условия изискват и нови знания и умения. В тази статия ще предложа 10 (всъщност повече) книги, които да помогнат на счетоводителите да придобият част от знанията и уменията, наобходими за работа, свързана с анализ на данни.

1. Data Mining for Dummies – Meta S. Brown

книги за счетоводители

Data Mining, превеждано на български като „извличане на знания от данни“ е една сравнително модерна дисциплина (някъде от началото на 90-те години). Най-кратко може да се определи като прилагане на различни статистически, математически, графични методи за анализ върху големи обеми от данни с цел извличане на тенденции, зависимости или модели на поведение. Буквално казано – копаеш в данните, за да намериш нещо, което да помогне на бизнеса да прави повече приходи и/или по-малко разходи.

Книжката на Мета Браун е сравнително стара, но на ясен и достъпен език обяснява какво по-точно е data mining, какви качества са необходими, за да го работиш, как преминава един типичен ден на човек с тази професия, основните методи за анализ, какъв е процесът за работа с данни, дори – къде да намерим допълнителна литература и свободно достъпни казуси да се упражнява човек.

Авторът е специалист с огромен и дългогодишен опит в областта и дава немалко примери от своята практика, което допълнително увеличава полезността на книгата. Едно е да четеш суха теория – друго е да видиш нагледен пример как се прилага.

Други книги по темата:

Data Science For Dummies, Lillian Pierson

Data Science for Business: Foster Provost & Tom Fawcett

 

2. Learn Data Mining Through Excel  Hong Zhou

книги за счетоводители

Ексел е познат и масово използван от счетоводителите инструмент. Затова считам за подходящо след въведението в Data mining да се задълбае в практическото приложение на някои от основните методи с Ексел. Книгата представя теоретичните основи на Linear regression, K-means clustering, Linear Discriminant analysis, Logistic Regression, K-nearest neighbours, Decision trees и показва как да се построят формулите за тях в Ексел. Особено ценното е, че не се изисква да разполагате с последна версия на Ексел. Може да го правите и с Ексел 2003 (но все пак аз горещо препоръчвам да се насочите към някоя от по-новите версии).

Други книги по темата:

Hands-On Machine Learning with Microsoft Excel 2019: Julio Cesar Rodriguez Martino

Data Smart: John W. Foreman

Тези книги ще ви убедят, че е напълно възможно да прилагате сложни методи за анализ на данни с Ексел. За много от фирмите Ексел ще бъде напълно достатъчен, но ако искате да се развивате в областта на анализа на данни през следващите години, неминуемо ще стигнете до въпроса – „Трябва ли да уча R или Python?”. Следващата книга в списъка дава ясен и категоричен отговор на този въпрос – ако научите R и Python, това само ще отвори нови възможности пред вас.

3. Advancing into Analytics – George Mount

книги за счетоводители

При това, за да ги научите, не е необходимо да правите нещо сложно и трудно. Авторът е бивш счетоводител (има ли бивши?), който е преминал в „отбора“ на анализаторите и споделя своя опит. Половината книга показва как с инструментите на Ексел можем да анализираме данните, с които разполагаме. В другата половина – стъпка по стъпка се обяснява как да започнем да го правим с R и Python

 

 

Друга книга по темата: Python for Excel: Felix Zumstein

4. Naked Statistics – Charles Wheelan

книги за счетоводители

Още Лука Пачиоли го е казал: „Необходимо условие да си добър счетоводител е да разбираш елементарната математика.“

За 500 години нещата са се променили малко и днес е нужно да разбираш и елементарната статистика. Много хора се шегуват че, това на което днес викат Machine Learning, преди 20 години си беше просто статистика.

Това са достатъчно основания да включа в списъка с книги за счетоводители и такава за статистика. Избрах една, която се чете лесно, материята е обяснена на достъпен език и с много прости примери.

А ето и едно предложение на български език: Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания

5. Becoming a Data Head – Alex J. Gutman & Jordan Goldmeier

книги за счетоводители

Една книга, чиято основна цел е да подготви хора, които нямат диплома по статистика и анализ, как да работят с данни и да управляват проекти, свързани с анализ на данни. Тя ще е безценна за всеки финансов директор, който трябва да оцени ефективността и икономическата полза от един такъв проект. Ясно и на достъпен език са представени основните методи, термини, техники, свързани с анализа на данни. Но също така авторите дават съвсем практични съвети какви въпроси да задавате, за да прецените дали един анализ е смислен и направен както трябва. Например как да прецените дали извадката е представителна, дали предложеният модел е адекватен и т.н. Накратко – да разберете, когато ви залъгват с празни приказки.

Бонус: главата за Text mining е най-доброто кратко описание на този специфичен вид анализ. А при положение, че над 80% от данните в света са под формата на текст, все повече фирми осъзнават, че анализът на текст има голям потенциал.

6. Master Your Data with Power Query – Ken Puls & Miguel Escobar

Вече видяхме, че Ексел е достатъчно добър инструмент за прилагане на анализ на данни, вкл. и machine learning. С Power Query обаче може да вдигнете нивото на анализ значително. Този инструмент ви позволява да се свържете с много източници на данни, да обработвате милиони редове, да подредите и изчистите данните, за да ги приведете във вид, удобен за анализ. Кен Пълс и Мигел Ескобар са авторите на първата книга за Power Query, а тази е второ, преработено и допълнено издание. С други думи – класика по темата.

Други книги за Power Query:

Collect, Combine, and Transform Data Using Power Query: Gil Raviv

Getting started with Power Query: Reza Rad, Leila Etaati

Data Mashup with Microsoft Excel Using Power Query and M: Adam Aspin

Power Query Cookbook: Andrea Janicijevic

7. Supercharge Excel – Matt Allington

DAX е другият крак на модерния Ексел. Той стъпва върху почистените и подредени от Power Query данни, които са комбинирани в т.нар. Дата модел (Data model). С помощта на формули, които много приличат на нормалните Ексел формули можем да анализираме голям обем от данни. Има много книги по темата, но избрах тази защото е лесна за четене и разбиране и най-важното – авторът умишлено дава десетки примери и практически задачи за решаване. Неговото разбиране е, че DAX не се учи с четене, а с правене. Личи си, че е (бивш) счетоводител .

 

А тази книга е висшата математика в DAX: Definitive Guide to DAX: Marco Russo, Alberto Ferrari

Тук само като вметка ще кажа, че в следващите години много фирми ще преориентират отчетите и анализа си от Ексел към някой от т.нар. BI софтуери. Power BI за момента е водещият такъв софтуер и научаването му ще бъде много полезно за всеки счетоводител. По-долу може да видите някои книги за първите стъпки в Power BI, но основата на всичко са Power Query и DAX.

Excel Power Pivot & Power Query For Dummies: Michael Alexander

Microsoft Power BI Quick Start Guide: Devin Knight, Mitchell Pearson, Bradley Schacht, Erin Ostrowsky

Beginning Microsoft Power BI: Dan Clark

8. Introduction to Financial Modelling – Liam Bastick

книги за счетоводители

Анализът на данни, data mining, business intelligence са хубаво нещо. Но там има доста голяма конкуренция с млади, надъхани анализатори. Обучени на R и Python, те гледат на счетоводителите малко като на динозаври. Но финансовото моделиране е една област, където е точно обратното. Там познанията по счетоводство и съставяне на тройката отчети (баланс, ОПР и паричен поток) са с по-голяма стойност. А софтуер №1 за финансовото моделиране е Excel. В динамичната обстановка, в която живеем и работим, все повече счетоводителите ще бъдат принудени да изграждат от нула и набързо финансови модели – за инвестиция в нови продукти и пазари, за стартиране на нов бизнес, за възможните действия при спазването на някоя регулация, за ефекта от увеличението на заплатите с 5% и намаляването на разходите за маркетинг с 10%. Всеки може да попълни този списък с поне 5 казуса от своята практика.

Все повече бизнес и небизнес организациите имат нужда от проста и ясна сметка какви ще са финансовите измерения ако направим еди какво си. При това – с възможност да се променят изходните параметри, за да се избере оптималното решение.

Избрах тази книга, защото авторът е … счетоводител с дългогодишен опит в създаването на финансови модели. И освен това има много приятно чувство за хумор. Той беше един от лекторите на последното издание на Bulgaria Excel Days и може да придобиете представа за него и какво ще намерите книгата от това видео.

Други книги по темата:

Hands-On Financial Modeling with Microsoft Excel 2019: Shmuel Oluwa

Financial Modeling in Excel For Dummies: Danielle Fairhurst Stein

9. Storytelling with Data – Cole Nussbaumer Knaflic

Досега представените книги бяха свързани с технически умения за анализ на данни, които ще бъдат полезни на всеки счетоводител, който иска да се подготви за настъпващата промяна в професията. Тази обаче е малко по-различна. Тя е за това как представяме резултатите от анализа. Ние счетоводителите сме свикнали да работим с числа и се чувстваме комфортно с големи таблици пълни с цифри. Съответно отчетите, които изготвяме са пълни с такива.

Не е така обаче с повечето потребители, за които са предназначени тези отчети. Най-кратко казано – те предпочитат да погледнат една страничка и всичко да им стане ясно. Това обикновено означава да представяме данните графично. Но не всяка графика постига желания ефект. Cole Nussbaumer Knaflic по много разбираем начин обяснява на читателя как да представя информацията визуално, така че важното да се открои и да бъде разбрано за секунди.

Други книги по темата:

The Visual Display of Quantitative Information: Edward Tufte

Good Charts: Scott Berinato

Effective Data Visualization: Stephanie Evergreen

Data at Work: Jorge Camões

 10. Лидер в презентациите – Християн Стоилков

книги за счетоводители

Вероятно се чудите защо тази попада в списъка с книги за счетоводители. Но замислете се – след като сме анализирали данните, визуализирали сме по готин начин резултатите, съвсем логично е да се предположи и, че ще ги презентираме пред съответната аудитория – мениджъри, инвеститори, клиенти, на конференции и т.н. Книгата на Християн Стоилков е чудесно практическо ръководство как да изготвим и представим впечатляваща презентация.

Не си вкарвайте този колосален автогол да съсипете денонощен и упорит труд, да убиете някаква страхотна идея, която имате със скучна презентация, поднесена с мънкане и неувереност.

И да, счетоводителите ще трябва да се научат да презентират, защото това не може да го направи никоя машина, алгоритъм или макрос (за сега).

Други книги по темата:

slide:ology: Nancy Duarte

Presentation Zen: Garr Reynolds

Заключение

Представеният списък с книги нкниги за счетоводители не е нито изчерпателен, нито претендира да е абсолютната истина. Със сигурност са пропуснати доста теми (веднага се сещам например за SQL, Financial Business Partnering и блокчейн технологиите). Целта ми е да споделя някои идеи за бъдещето на счетоводната професия и уменията, които е необходимо да придобием, за да останем актуални на пазара на труда. Ако желаете да получите повече подробности по горните теми, да зададете въпрос или да поспорим – може да ми пишете във формата за контакт.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.