5 случая, в които някой може да ни лъже с графики

How to lie with charts 01.1

Постоянна връзка.