3 случая, при които функцията MOD в Excel е от голяма полза

MOD function 02

Постоянна връзка.