3 случая, при които функцията MOD в Excel е от голяма полза

MOD function 01

Постоянна връзка.