Запълване на празни клетки в Excel

Fill Blanks 3.4

Постоянна връзка.