Графика с акценти

На долната картинка виждате таблица с някакви фиктивни продажби и до тях – графика, изобразяваща тези данни.

Виждаме, че продажбите се движат между 200 и 300 с изключение на два „подскока“ около юни и декември, които се дължат, например, на промоции. Да кажем, че искаме да отличим тези периоди от останалите по някакъв начин, например така:

Да се направи такава графика не е трудно със следните стъпки:

  1. Добавяме една допълнителна колона Promotion, т.е. промоция

В нея с 1 отбелязваме месеците, в които е била активна промоцията.

2. Копираме цялата колона Promotion, след това селектираме графиката и пействаме данните с CTRL+V.

Получава се това, което все още не ни върши работа

3. Десен бутон върху оранжевата линия и избираме Change Series Chart Type…

4. След това избираме за тип на графиката (Chart Type) Clustered column и (много важно!) слагаме отметка на Secondary Axis

5. Виждате как вече имаме стълбчета, които обаче трябва да пипнем малко. Десен клик върху някое от тях и избираме Format Data Series

6. Там слагаме 0%, както е показано на долната картинка

7. Форматираме на вкус. В случая съм избрал бледожълт цвят, 53% прозрачност и да няма рамка.

8. И ето имаме си фон за двата периода с промоции. Ако ви харесва така, може да пропуснете следващата стъпка

9. Десен клик върху дясната ординатна ос (Secondary Vertical Axis) и избираме Format Axis=

9. Слагаме максимумът да е 1

И поне според мен така изглежда по-добре

Остава само да махнем числата отдясно, за да не объркаме някого с тях. Да ги изтрием не е оферта, защото изчезва цялата красота, която създадохме преди малко.

Не ме питайте защо – не знам. Като изтриете втората ос, изчезват и данните.

Тогава какво да правим? Един начин е да ги форматираме, така че да са бели и да не личат на белия фон. Но има и по-хитър метод

Селектираме клетките в колоната Promotion с CTRL+1 извикваме менюто Format Cells и там в Number избираме този формат (;;;).

Най-лаишки казано с него Ексел показва всяко число в тази колона като празно място. Все едно го няма. Така оправихме графиката:

Но си отворихме друг проблем – не виждаме, къде точно сме сложили единиците, с които отбелязваме, в кой месец има промоция. Тук можем да използваме Conditional formatting

и да създадем правило, ако някоя клетка от колона Promotion е равна на 1, да бъде оцветена в жълто.

 

 

И ето го крайният резултат:

Публикувано в Графики. Постоянна връзка.