Запълване на празни клетки в Excel

Fill Blanks 2.3

Постоянна връзка.