Запълване на празни клетки в Excel

Fill Blanks 1.4

Постоянна връзка.