Запълване на празни клетки в Excel

Fill Blanks 1.2

Постоянна връзка.