Запълване на празни клетки в Excel

Fill Blanks 0

Постоянна връзка.