Promote headers – заглавен ред в Power Query

Много често таблиците, които съдържат нашите данни са така създадени, че техният заглавен ред не е в началото. Например в добре познатата ни статистика на НСИ за пътуванията на българските граждани, заглавията на таблицата са на ред №5:

Power Query - заглавен ред

С помощта на инструментите на Power Query за премахване на редове и премахване на колони бързо можем да приведем таблицата в този вид:

Power Query - заглавен ред

Но това все още не е видът,  в който данните могат да се използват. Но да се превърне първият ред на една таблица в заглавен е изключително лесно. Достатъчно е просто да натиснем бутона в горния ляв ъгъл на таблицата и след това да изберем Use First Row as Headers (буквален превод от английски: Използвай първия ред за заглавен)

Power Query - заглавен ред

Алтернативен вариант е да се използва оградения в синьо бутон със същото име в таб Home.

Превръщането на първия ред в заглавен на езика на Power Query се нарича Promote headers.

Разбира се, не всяко заглавие на колона е приемливо за работа. Колоната със страните например приема служебното наименование Column1. Причината е, че в първия ред на предишната стъпка в тази колона няма нищо записано. За да променим това заглавие трябва да кликнем десния бутон на мишката върху заглавието и да изберем Rename

Power Query - заглавен ред

(алтернативно може да се кликне два пъти левият бутон на мишката върху заглавието)

Ето и нашата таблица в почти завършен вид. За да стане съвсем завършена, трябва да добавим още една колона за групите страни – Европейски съюз, Други европейски страни, Други страни и Останал свят. Но за тази трансформация – в някоя следваща статия

Power Query - заглавен ред

Накрая редно е да покажа, че освен Promote Headers възможна е и обратната операция – Demote Headers, сиреч превръщане на заглавния ред просто в първи ред на таблицата. За целта натискаме стрелката отдясно на бутона Use First Row as Headers

Power Query - заглавен ред

И избираме Use Headers as First Row

Това действие има своето приложение, но се налага много-много по-малко от превръщането на първия ред в заглавен ред. Просто имайте едно на ум, че го има.

Публикувано в 5 минути Power Query с етикети , , , . Постоянна връзка.