Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.9

Постоянна връзка.