Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.8

Постоянна връзка.