Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.7

Постоянна връзка.