Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.6

Постоянна връзка.