Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.5

Постоянна връзка.