Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.4

Постоянна връзка.