Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.3

Постоянна връзка.