Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.2

Постоянна връзка.