Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 7.10

Постоянна връзка.