Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.7

Постоянна връзка.