Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.5

Постоянна връзка.