Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.4

Постоянна връзка.