Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.3

Постоянна връзка.