Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.2

Постоянна връзка.