Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 6.1

Постоянна връзка.