Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.8

Постоянна връзка.