Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.7

Постоянна връзка.