Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.6

Постоянна връзка.