Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.5

Постоянна връзка.