Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.4

Постоянна връзка.