Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.3

Постоянна връзка.