Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 5.1

Постоянна връзка.