Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 4.1

Постоянна връзка.