Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.7

Постоянна връзка.