Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.6

Постоянна връзка.