Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.5

Постоянна връзка.