Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.4

Постоянна връзка.