Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.3

Постоянна връзка.