Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 3.1

Постоянна връзка.