Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 2.2

Постоянна връзка.