Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 2.1

Постоянна връзка.