Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 1.3

Постоянна връзка.