Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 1.1

Постоянна връзка.