Функцията BAHTTEXT в Excel – едно практическо приложение

BANTTEXT 02.3

Постоянна връзка.