Функцията BAHTTEXT в Excel – едно практическо приложение

BANTTEXT 02.2

Постоянна връзка.