Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 05

Постоянна връзка.