Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 04.4

Постоянна връзка.