Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 04.3

Постоянна връзка.